O KONFERENCJI


Rektor Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

serdecznie zaprasza na:

V Konferencję

Edukacja Dualna – EDUAL

Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

pod patronatem Prezesa Rady Ministrów


21-22 kwietnia 2021 r.(Konferencja będzie realizowana w trybie zdalnym)

Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana
Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
pod numerem tel. 32 603 41 08 lub mailowo edual@polsl.pl

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 31.03.2021 r. poprzez Formularz Rejestracyjny

program konferencji

* program konferencji jest wstępny i może ulec zmianie21 IV 2021 r. (środa)

11.00-11.30
otwarcie konferencji
wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej
wystąpienia zaproszonych gości

11.45-12.30
wykład pt. „Inteligentne miasta i mobilność przyszłości”
Część 1: system zarządzania transportem w metropolii oparty o sztuczną inteligencję (ALSTOM)
Część 2: automatyczne systemy transportowe klasy lekkiego metra dla metropolii (Bombardier Transportation)

12.45-13.45 panel dyskusyjny „Doświadczenia uczelni w prowadzeniu studiów dualnych”

14.00.15.00 panel dyskusyjny „Doświadczenia uczelni w prowadzeniu studiów dualnych”


22 IV 2021 r. (czwartek) – część promocyjna głównie dla uczniów szkół średnich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

09.00-10.00 panel dyskusyjny „Doświadczenia absolwentów i studentów kierunków dualnych”

10.15-11.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Transport Kolejowy (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej z udziałem firm)

11.15-12.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej z udziałem firm)

12.15-13.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej z udziałem firm)

13.15-14.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Mechatronika (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej z udziałem firm)

14.15-15.00 prezentacja kształcenia na kierunku dualnym Logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej z udziałem firm)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


Skład komitetu organizacyjnego konferencji:

  • dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ – przewodniczący
  • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. PŚ
  • dr hab. inż. Krzysztof Labisz, prof. PŚ
  • dr inż. Ludwina Żukowska
  • dr inż. Krzysztof Krawiec
  • mgr Renata Rajkiewicz
  • mgr inż. Grzegorz Krawczyk

ORGANIZATORZY


Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. W 2019 roku Politechnika znalazła się w elitarnym gronie laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, co stało się podstawą dla przyznania jej statusu uczelni badawczej. Wyróżnienie to pociąga za sobą uzyskanie znaczącej subwencji, przeznaczonej do rozdysponowana na wiele zadań projakościowych, które zostały przewidziane we wniosku. Beneficjentem planowanych działań będzie cała wspólnota akademicka i otoczeniem społeczno-gospodarcze. Zadania przewidują wiele przedsięwzięć związanych z kształtowaniem pozycji Uczelni na poziomie międzynarodowym, ale także dążą do zapewnienia wsparcia każdej indywidualnej jednostce, w ten sposób dbając o jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału. W 2018 r. uczelnia odnotowała najwyższy skok w rankingach wśród uczelni technicznych. Powstała w 1945 roku w najbardziej uprzemysłowionym okręgu w Polsce w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w tym regionie. Politechnika Śląska ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które objęte są patronatem przemysłu, a od trzech lat prowadzi także studia w trybie dualnym.

Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), lider wśród polskich sse, uznana przez FDI Business Financial Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015, 2016 i 2017. W raporcie z roku 2018 KSSE uzyskała jedną z najwyższych ocen w zakresie wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Z kolei w 2019 r. KSSE zdobyła tytuł najlepszej strefy w Europie i nr 2 na świecie m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu 4.0. KSSE stwarza niepowtarzalne warunki inwestorom, chcącym otwierać swoje fabryki oraz jednostki BPO/R&D w najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionie Polski. Katowicka SSE to miejsce funkcjonowania 400 krajowych i międzynarodowych firm. Ich inwestycje w Katowickiej Strefie to ponad 36 mld zł i 80 tys. miejsc pracy. W KSSE działają zarówno duże, znane marki jak Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, Mokate, Electrolux, TRW, Magna, czy Żywiec Zdrój, a także mniejsze przedsiębiorstwa i firmy rodzinne, jak Szcześniak Pojazdy Specjalne (samochody dla wojska i straży), czy ZU Rosa (lampy, oświetlenie uliczne). KSSE jest od lat “motorem przemysłu motoryzacyjnego”. Automotive jest branżą szczególnie reprezentowaną w KSSE (ponad 60% wszystkich inwestycji). KSSE utworzyła i aktywnie prowadzi swój flagowy klaster motoryzacyjny Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM), który zrzesza już ponad 130 członków w tym ponad 90 producentów części i komponentów dla motoryzacji. W odpowiedzi na potrzeby kadrowe inwestorów, KSSE angażuje się też w rozwój szkolnictwa branżowego w regionie.


Partnerzy konferencji


Logo Katowic Katowice – miasto, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją.
Katowice dzisiaj, jako stolica prawie 5-milionowego województwa oraz pierwszej w Polsce metropolii, to prężnie rozwijające się miasto. Świadczy o tym sukces gospodarczy, który odniosło dzięki umiejętnemu łączeniu bogactwa dziedzictwa z nowoczesnością, stając się kreatywnym i innowacyjnym ośrodkiem, powstałym na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.
Przejawem tej nowej jakości miasta jest między innymi Strefa Kultury, kontynuująca dobre tradycje usytuowanego w sąsiedztwie Spodka. To zrewitalizowana przestrzeń obejmująca teren dawnej kopalni, gdzie wybudowano trzy okazałe obiekty – siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowe Centrum Kongresowe, w którym odbywa się szereg wydarzeń światowego formatu, np. Szczyt Klimatyczny ONZ, kolejne edycje Europejskiego Kongresu Gospodarczego, finały rozgrywek Intel Extreme Masters czy Światowe Forum Miejskie (WUF11), którego gospodarzem Katowice będą w 2022 r.
Tym, co szczególnie wzmocniło pozycję miasta w ostatnich latach, jest również tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, który przyznano górnośląskiej stolicy w 2015 r. To wyróżnienie wskazało nowe drogi, poszerzyło horyzonty działania, co z przekonaniem wykorzystywane jest podczas realizacji nierzadko bardzo odważnych projektów z różnych dziedzin, nie tylko tych związanych z kulturą.
To przeobrażanie się Katowic w europejską metropolię, nastawioną między innymi na przemysł spotkań, okazało się być słusznym kierunkiem rozwoju. Dziś bowiem miasto nie tylko konkuruje, ale i wygrywa ze znanymi ośrodkami zmagania o organizację prestiżowych przedsięwzięć, w które angażują się przedstawiciele struktur państwowych, świata nauki i biznesu, decydując nierzadko o globalnych rozwiązaniach.
Wizerunek współczesnych Katowic dopełnia fakt, że ponad połowa powierzchni miasta to tereny zielone, po których katowiczanie spacerują, jeżdżą na rowerze, rolkach, pływają kajakiem, pluskają się na wodnym placu zabaw lub spędzają leniwe popołudnie nad wodą.
Będąc świadome swojego sukcesu, Katowice intensyfikują działania, poszukując nowych dziedzin, w których mogłyby zaistnieć, ożywiając tym samym przestrzeń miasta i stwarzając swoim mieszkańcom i gościom jeszcze lepsze warunki do życia i pracy.


Katowice2


Logo Izby Kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non – profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym. Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Izba powołana została w 1999 roku na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych przez 101 podmiotów związanych z rynkiem kolejowym. Siedzibą Izby jest Bydgoszcz. W chwili obecnej Izba skupia ponad 260 podmiotów. Nasza działalność opiera się na organizowaniu konferencji tematycznych, seminariów, misji gospodarczych, szkoleń, warsztatów oraz działalności wystawienniczej na targach branżowych takich jak: TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.


Patronaty

* wystąpiono o patronat nad konferencją


Patroni medialni

Kontakt

Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
pod nr. tel. 32 603 41 08, oraz mailowo pod adresem edual@polsl.pl.

Copyright © Politechnika Śląska 2019
Website manager: Grzegorz Krawczyk