ABOUT


Rector of the Silesian University of Technology

Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc

cordially invites for:

2nd edition of the conference – EDUAL

Dual study for the need of Industry 4.0


Under the honorary patronage of the Minister of Science and Higher Education

Mr Jarosław Gowin


5th March 2018The conference will be accompanied by the Engineering Job Fair and Entrepreneurship

We kindly ask to confirm the participation in the conference until the 21st February 2018,
phone number +48 32 237 14 20, email: ludwina.zukowska@polsl.pl.

Prelegenci


     2nd edition of the conference – EDUAL. Dual study for the need of Industry 4.0. Silesian University of Technology, City Gliwice and Katowice Special Economic Zone Co. are co-organizers of this event.
     Second edition of EDUAL Conference will take place on 5th March 2018 in Education and Congress Center at Silesian University of Technology in Gliwice. Participation was confirmed by Vice Prime Minister, Minister of Science and Higher Education Mr. Jarosław Gowin who is also an honored patron of this conference.
     In this year edition will also take part Rectors of all Polish Universities of Technology who will be presented at that time at the Conference of Rectors of Polish Technical Universities.
     During the conference EDUAL examples of dual education and actions connected with such education at Polish universities will be preened and discussed. One of the plenary session will be focused on good practices realized by our foreign partners. On the eve of enacting an act about Polish Platform of the Future we would like to discuss, during the conference, about centers and people educated to fulfill requirements of such centers. Very important event will be an announcement of first in Poland Silesian Competence Center for Industry 4.0.
     This conference was organized for the first time in Poland in 2017 and was very well received. Among distinguished participants were professors from many countries, social institutions and also state and local government.


Przykłady kształcenia dualnego na Politechnice Śląskiej

Programme9:00 - 10.00 Registration desk

10.00 - 12.00 I session – Dual study for the need of Industry 4.0.
 • Poster session – forms of dual education
 • Exhibition of students' scientific association at the Silesian University of Technology
10:30 Opening of the conference:
 • Rector of the Silesian University of Technology Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc
 • President of Gliwice Mr. Zygmunt Frankiewicz
 • President, Chairman of the Katowice Special Economic Zone Co. Mr. Janusz Michałek
10:40 President of the Conference of Rectors of Polish Universities of Technology, Professor Tadeusz Słomka PhD, DSc
10:45 Vice Prime Minister, Minister of Science and Higher Education Mr. Jarosław Gowin
11:15 Jan Filip Staniłko, Ministry of Economic Development
11:45 Incubator of Industry 4.0 Leaders
12:00 Silesian Center of Competences of Industry 4.0

12.15 Press conference

12.30 - 13.15 Lunch break

13.15 – 14.30 II session – Good practices in the field of dual education in Europe
 • Educational Center of Industry 4.0 - Hassan Charaf, professor, Budapest University of Technology and Economics
 • Discussion Pannel – science and industry cooperation
 • University and industry cooperation in France, Joanna Lora, Chargée de mission scientifique et universitaire
14.30 - 14.45 Coffe break

14.45 – 16.00 III session – Good practices in the field of dual education in Poland
 • Thales Poland Academic Network, Andrzej Spis, Piotr Piotrowski
 • Discussion Pannel – educational focused on practice and new technologies
 • Professor Andrzej Ambroziak, Wroclaw University of Science and Technology
16.00 - 17.00 Coffe break / Networking session

Organisers of the Conference


Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Honorary patronage


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Contact

Wstęp wolny. Informacji na temat wydarzenia udziela Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej pod nr. tel. 32 237 14 20, oraz mailowo pod adresem ludwina.zukowska@polsl.pl.